Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o stravování + přihláška ke stravování

23. 6. 2017

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Výňatek z Provozního řádu

Adresa školy :   ZŠ s MŠ  Školní 838, Tlučná 330 26

telefon: 377 917 202

Email: jidelnatlucna@seznam.cz

 

Vedení:  vedoucí ŠJ          Dana Rybková

vedoucí kuchařka             Lenka Portová

 

1) Zásady provozu

Provoz  ŠJ se řídí Vyhláškou (viz paragraf 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhláška č. 107/2005 Sb o školním stravováním) a Provozním řádem ŠJ (viz web školy). Jídelníček je sestavován na základě správné výživy.

Strávník má nárok na oběd jen pokud má zaplacené stravné nejpozději poslední den předcházejícího měsíce.

Tzn.,že měsíc říjen musí být zaplacen nejpozději 30.9. Jinak bude od prvního dne v měsíci oběd  strávníkům zablokován do doby předložení dokladu o zaplacení!!!

V době nemoci má strávník nárok na oběd za sníženou cenu jen první den, pak je zákonný zástupce povinen obědy odhlásit. Plánovanou nepřítomnost (např. návštěva lékaře apod.) je třeba oběd odhlásit nebo přijít v době výdeje a sníst v jídelně. Do jídlonosičů se vydává oběd jen první den nemoci! v době od 12h-13:30 h.

Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. Není povoleno z jídelny cokoliv odnášet!

2) Provoz ŠJ

Pracovní doba                                                      5:30 - 14:00

 

Výdejní doba    pro děti MŠ                            11:30 - 11:50

                            pro děti a zaměstnance          11:30 - 13:30

                            pro cizí strávníky                       9:30 - 10:15

3) Výše stravného je určena podle věku strávníka:

strávníci  7-10 let                                               23,00Kč

strávníci  11-14 let                                         26,00Kč

strávníci  15 a více let                                    29,00Kč 

4) Placení stravného

Placení se provádí inkasem  z účtu či bezhotovostně na účet, číslo 115 – 1198160257/0100. Pokud dítě navštěvovalo MŠ v Tlučné inkaso automaticky pokračuje i ve škole. Záloha na září proběhne koncem srpna 2017. Žádám o zajištění finanční rezervy na Vašem účtu, aby platba mohla proběhnout.

6) Odhlášky ze stravování

Na přechodnou dobu se provádí elektronicky na www.strava.cz vždy jen do 13:15h na následující den.

Neodhlášený a neodebraný oběd propadá podle zák.561/2004 Sb. Odhlášené obědy se vyúčtovají ihned v následujícím měsíci.

7) Kreditní čip

Obdrží strávník  po předání přihlášky a zaplacení stravného. Čip je vydáván na vratnou zálohu 115kč a zůstává v platnosti po celou dobu školní docházky. Vydán bude dítěti 1-2týden v září. Současně s čipem dostane dítě přístupový kód a heslo do elektronického přihlašování obědů.

Po odevzdání čipu je záloha vrácena. Oběd je vydán pouze pokud strávník označí platný čip na výdejovém terminálu.

V případě zapomenutí čipu si je žák povinen vyzvednout náhradní stravenku v kanceláři ŠJ. Žák je povinen každý den prokazovat se svým čipem! Neustálé zapomínání čipu je porušování provozního řádu. (bod č.12)

Ztrátu čipu je třeba ve vlastním zájmu okamžitě nahlásit vedoucí ŠJ a zakoupit si nový.

V případě, že strávník zapůjčí svůj čip někomu jinému, nemá na další oběd nárok. Pokud kuchařka požádá strávníka, aby opakovaně prokázal, že má na oběd nárok, je strávník povinen toto učinit.

Bez platné karty nebo čipu nelze oběd vydat!

 

RODIČE PROSÍM DBEJTE NA TO, ABY DĚTI ŘÁDNĚ NOSILY ČIP, KTERÝ JE OPRAVŇUJE K ODEBRÁNÍ OBĚDA!

Ztrátu čipu je ve vlastním zájmu povinen okamžitě nahlásit vedoucí ŠJ a zakoupit si nový.

9) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna, výletů

V těchto dnech mají žáci obědy odhlášeny hromadně. 

12) Porušení Provozního řádu

Dojde-li k závažnému porušení Provozního řádu ŠJ, lze strávníka z dalšího stravování vyloučit. Za závažné porušení Provozního řádu je považováno nezaplacení oběda, neustálé upomínání pozdních plateb za stravné, podvody s kartou nebo čipem, zapomínání čipu ale i porušování zásad slušného chování a vystupování, včetně chování k zaměstnankyním školní jídelny.

 

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde                                                                              

                                                                                Za ŠJ Dana Rybková